Bærekraft

Bygget i tre – som skapt for kommende generasjoner.

Gjennom solid byggeskikk, god arkitektur og bruk av tre som er et naturlig, fornybart materiale, skaper vi varige bygg som fungerer som naturlige karbonlagre. Co2 lagres i byggets treverk i hele byggets levetid.

Dette gjør i hverdagen:

  • Vi benytter precut til våre byggeprosjekter og reduserer dermed mengden avkapp og restmaterialer på byggeplassene.
  • Vi sorterer og leverer avfall etter gjeldende regler. Plast, impregnert og gips sorteres ut og leveres separat. Avfall som eldre vinduer, skumbokser, tuber med fugemasse, impregnerte materialer, gips og batterier leveres også til godkjent mottak.
  • Vi benytter oss av kortreiset materialer fra norske og nordiske leverandører, god kvalitet og lang levetid er viktig for oss.
  • Vi jobber hver dag for å være en attraktiv og trygg arbeidsplass for alle våre ansatte. Vi prioriterer lokale samarbeidspartnere og lokal verdiskapning så langt det lar seg gjøre.
  • Vi har en bevisst holdning til bilkjøring. Vi samkjører, planlegger arbeidsdagen slik at vi unngår småkjøring og frakter med oss returvarer når vi forlater byggeplassen.
  • Bilparken vår er relativt ny og består av biler med lave utslipp.
  • Våre kataloger kan lastes ned digitalt hvis du ikke ønsker papirversjon.