Vi har 5 byggeklare tomter i Øvre Måna på Alvdal som selges med byggeklausul.

Alle tomtene er flate og har veldig fin byggegrunn bestående for det meste av sand. Vegetasjonen rundt består av lyng og spredte furutrær. Det er flotte solforhold hele dagen og flere av tomtene har utsikt mot plassen og innover Sølndalen. Adkomstveien vil bli asfaltert (etter anleggsperioden)og det blir satt opp gatelys.

Området har veldig mange gode kvaliteter og har vært et populært område for nybygging i Alvdal i mange år spesiellt blant barnefamilier. Nærheten til Steimoegga Idrettspark, lysløype og turstier er viktig for mange. Felles lekeplass med stor akebakke ved det gamle kommunale boligfeltet kan benyttes av alle. Denne driftes av Måna Velforening og det oppfordres til medlemsskap der. I tillegg er det en lekeplass mellom dette feltet og Måntunveien - et ferdig utbygd boligfelt. Skolebussen stopper flere steder på Nedre Månavei og frakter skoleelever trygt til og fra skolen på Sjulhustunet. Plassen barnehage og Joker butikken ligger i gangavstand til Måna. 

Ta gjerne kontakt med oss for en tomtebefaring, du når oss på 62487540. Vi viser deg gjerne de ulike tomtene og hvilke hus som kan passe på tomten.